Småbygninger på højst 10 m2

Småbygninger på højst 10 m2:

Småbygninger til udhusformål på højst 10 m2, kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse.

Hvor det kun er bygningsreglementets bestemmelser der gælder, kan der på hvert matrikelnummer opføres indtil to småbygninger, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2.
  2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m.
  3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn.

Sommerhusområder

Småbygninger i sommerhusområder må ikke opføres nærmere naboskel eller sti end 2,5 m og skal overholde betingelserne i punkt 1 -3.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere