Lovgivning om sommerhuse, tilbygninger og lignende bygninger.

Lovgivning om sommerhuse, tilbygninger og lignende bygninger.

Når du ønsker at opføre et sommerhus, samt til- og ombygninger hertil, garager, carporte og lignende mindre bygninger på over 50 m2, skal du indsende en ansøgning om byggetilladelse til byggeafdelingen i den kommune hvor bygningen skal opføres. Det kan være som brev eller med digital signatur til kommunen.

En liste over materialer der skal bruges, skal indsendes sammen med ansøgningen om byggetilladelse.

Byggeret (hvor det kun er bygningsreglementets bestemmelser der gælder).

Kommunen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde- og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Ejendommens etageareal må ved opgørelse af bebyggelsesprocenten ikke overstige 15 % for sommerhuse i sommerhusområder.
  2. Maksimalt etageantal: 1.
  3. Maksimal højde: Tag: 5,0 m og ydervæg langs mindst en langside: 3,0 m.
  4. Mindste afstand til vej, sti og skel: 5,0 m.

Helhedsvurdering

Opfylder byggeriet ikke alle betingelserne i punkt 1 - 3 vil kommunen fortage en helhedsvurdering, jf. bygningsreglement 2010.

Vær opmærksom på, at bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageareal, etageantal, højde- og afstandsforhold ikke finder anvendelse, hvis forholdet er reguleret i en lokalplan eller lign.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere