Hvad skal indberettes til BBR

Indberet ændringer til BBR:

Når du modtager din BBR-meddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.

Er oplysningerne ikke korrekte kan du få ændret din BBR på følgende måde.

Skriv ændringer/rettelser på din nuværende BBR-meddelelse.

 1. Vedlæg eventuelt relevante tegninger.
 2. Påfør dato og underskrift på meddelelsen.
 3. Skriv eventuelt også dit telefonnummer så vi nemt kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål til det indsendte.
 4. Send meddelelsen til Kommunen, Afhængig af ændringerne, vil de herefter enten ændre din BBR eller kontakte dig for yderligere oplysninger.

Når de har ændret din BBR vil du modtage en revideret BBR-meddelelse, enten i papirform, e-mail eller i din e-boks.

Du får automatisk tilsendt en BBR-meddelelse ved ejerskifte, nybyggeri eller ved om- og tilbygning. Du kan klikke på dette link https://www.ois.dk for at komme til OIS som er den Offentlige Informations Server, hvor du gratis kan hente en BBR-meddelelse.

Vil du vide mere om BBR, eksempelvis hvilke BBR-data du skal indberette, kan du læse mere under punket "Hvad skal indberettes til BBR?". Hvis du mangler flere informationer, kan du på BBRs hjemmeside finde oplysninger om hvordan du får din BBR-udskrift eller hvordan man beregner arealerne. Klik på dette link http://www.bbr.dk for at komme til BBR´s hjemmeside.

Hvad skal indberettes til BBR?

Ændringer vedrørende bygninger på din ejendom, indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning

Du har pligt til at oplyse ændringerne. Forkerte oplysninger i BBR kan for eksempel have konsekvenser for din ejendomsvurdering eller din udbetaling af boligsikring.

Du skal være opmærksom på, at oplysningerne i BBR kun afspejler de faktiske forhold og ikke er ensbetydende med, at forholdet er lovligt. Forholdende er først lovlige når der er søgt og meddelt tilladelse til byggearbejdet.

Klik på dette link http://www.bbr.dk for at komme til BBR´s hjemmeside.

Bebyggelsesprocenten:

Ejendommens etageareal må ved opgørelse af bebyggelsesprocenten ikke overstige:

 1. 60 for etagebebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil.
 2. 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse.
 3. 30 for fritliggende enfamiliehuse og tofamilieshuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde.
 4. 15 for sommerhuse i sommerhusområder.
 5. 45 for anden bebyggelse.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere