Huskeliste til ansøgning om byggetilladelse

FULDMAGT

Ansøgningen skal underskrives af ejer. Hvis du ikke er ejer af bygningen/ejendommen skal Teknisk Forvaltning have en underskrevet fuldmagt fra bestyrelse, ejeren eller boligselskabet der giver dig tilladelse til at ansøge om ændringer af byggeriet.

 

SITUATIONSPLAN

Situationsplanen kan tegnes i mål 1:200 eller 1:500 og skal vise placeringen af eksisterende bygninger og det planlagte nybyggeri. Nybyggeriets afstande til naboskel og til vejskel skal nøje angives. Hvis der er terrænforskelle, er det nødvendigt at beskrive disse forhold, og hvordan det er planlagt at tilpasse byggeriet til terrænet.

 

UDENDØRS KLOAKPLAN

Kloakplanen kan evt. tegnes på situationsplanen.

 

PLANTEGNING

Plantegningen kan tegnes i mål 1:100 og skal angive byggeriets udvendige mål, placering af døre og vinduer, samt rumangivelse/rumanvendelse af de enkelte rum.

 

FACADETEGNING

Facadetegninger kan tegnes i mål 1:100. Tegningerne skal vise facaderne set fra alle sider af bygningen med angivelse af vinduer og døre samt højde.

 

TVÆRSNIT

Et målfast tværsnit af bygningen uden angivelse af materialer (isolering mm). Du må gerne selv udarbejde tegningerne, men de skal have en kvalitet, så vi kan se, om byggeriet overholder lovgivningen.

 

Teknisk Forvaltninger anbefaler, at du benytter en professionel rådgiver.

Kontakt altid kommunen, hvis du er i tvivl om ovenstående informationer.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere